Ochrana osobných údajov

Vážený návštevník,
ochrane osobných údajov venujeme veľkú pozornosť. Ochrana osobných údajov je vám poskytovaná zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kto sme?

Vaše osobné údaje spracováva priamo naša spoločnosť PRESENT – KOM s.r.o., IČO: 36 691 259, so sídlom Hurbanovská 931/13A, Imeľ, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Odd. Sro, Vložka číslo: 18836/N. tel. číslo: +421 905 897 911, e-mail: presentkom931@gmail.com.

Aké osobné údaje spracovávame?

S Vašim predchádzajúcim súhlasom spracovávame tieto Vaše osobné údaje: meno a priezvisko, adresa bydliska, emailová adresa, telefón, prípadne obchodné údaje vašej spoločnosti. Pokiaľ s tým súhlasíte, spracovávame aj cookies, o ktorých nájdete viac informácií nižšie.

Cookies

Cookies využívajú pre svoju činnosť takmer všetky webové stránky. Jedná sa o krátke textové súbory vytvárané webovým serverom a ukladané vo vašom počítači prostredníctvom prehliadača. Keď sa neskôr vrátite na rovnaký web, prehliadač uloženú cookies pošle späť a server tak získa všetky informácie, ktoré si u Vás predtým uložil.

Na našom webe používame tieto cookies: potrebné – nevyhnutné, ktoré sú využité pre správnu funkciu webových stránok, analytické – cookies využívané na porozumenie tomu, ako návštevníci naše webové stránky používajú a pre ich následnú optimalizáciu.

V prípade, že chcete odmietnuť alebo odstrániť všetky súbory cookie, môžete tak urobiť v nastavení vášho prehliadača. V prípade odmietnutia cookie sa môže prejaviť znížená funkcionalita našich webových stránok a niektoré časti webu nemusia pracovať správne.

Prečo a na aký účel spracovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame z dôvodu plnenia kúpnej zmluvy medzi vami a našou spoločnosťou, prípadne z dôvodu vykonania opatrenia našou spoločnosťou pred uzavretím takejto zmluvy.

Ako dlho budú vaše údaje uložené?

Vaše osobné údaje budú spracovávané počas trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy a ďalej v čase nutnom na účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však v čase stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste nám poskytli, môžete kedykoľvek odvolať. Môžete tak urobiť zaslaním e-mailu na presentkom931@gmail.com alebo cez kontaktný formulár.

Sú vaše osobné údaje v bezpečí?

Naša spoločnosť uchováva vaše údaje v bezpečí a uskutoční všetky zmysluplné dostupné preventívne opatrenia na zabezpečenie údajov proti strate, zneužitiu alebo pozmeňovaniu.